DT Croatia No. 2, 2020 - Dental Tribune E-Paper

Search Dental Tribune

E-papers

As edições e-paper são cópias digitais exactas das publicações impressas do DTI. Os leitores podem pesquisar e navegar através do e-paper, bem como descarregar e imprimir páginas para ler offline. A fim de promover uma ampla difusão junto dos nossos leitores internacionais, o acesso à maioria dos e-paper é gratuito.

DT Croatia No. 2, 2020

Nova edição

DT Croatia No. 2, 2020

Utjec aj epide mije bolesti COVID-19 nadentalnu industriju / Novosti / Dugoročno stabilni rezultati - funkcijski i estetski / Sekundarni karijes – mogućnosti prevencije / Oralna higijena / Minimalno invazivno rješenje u estetskoj zoni / Predstavljamo cjelokupan Neo Spectra™ ST portfolio kompozita za efikasnu estetiku / Na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu provodi se istraživanje novih biomimetičkih inteligentnih kompozitnih materijala / Novi osmijeh za Andreu - Digitalno proizvedena restauracija u zahtjevnom slučaju / Rehabilitacija osmijeha ljuskama iz litij-disilikatne keramike: prikaz slučaja / Zašto je prikazivanje biofilma toliko bitno? / 8 načina za sigurniji rad u stomatološkoj ordinaciji tijekom krize uzrokovane bolešću COVID-19 / Menadžment /

advertisement
advertisement