DT Serbia and Montenegro No. 1, 2022 - Dental Tribune E-Paper

Search Dental Tribune

E-papers

As edições e-paper são cópias digitais exactas das publicações impressas do DTI. Os leitores podem pesquisar e navegar através do e-paper, bem como descarregar e imprimir páginas para ler offline. A fim de promover uma ampla difusão junto dos nossos leitores internacionais, o acesso à maioria dos e-paper é gratuito.

DT Serbia and Montenegro No. 1, 2022

Nova edição

DT Serbia and Montenegro No. 1, 2022

Bazične nadoknade kao alternativa amalgamu / Kako veštačka inteligencija pokreće stomatološku tehnologiju / Etičke smernice nedostaju u oblasti stomatologije i veštačke inteligencije, kažu istraživači / Terapija okluzalnih disfunkcija u centru mastikacije / Mašinska preparacija kanala korena: kontinuirana rotacija ili recipročna kretnja - postoji li dilema? / Karakteristike implantata koje prave razliku kod protokola imedijatne ugradnje i opterećenja / Hydrogum 5, vrhunski alginat kompanije Zhermack / Imedijatno opterećenje sa HIPC materijalom i rekonstrukcija gornje i donje vilice FAST&FIX Hibridnim radom / Cranio DentX / SIMPLEKS Sistem 3D filament štampači / Socijalna izolacija utiče na smanjenje broja zuba kod starijih osoba / Da li je gubitak ukusa precenjen među pacijentima sa COVID-19? / Govorite jezikom svojih klijenata / Jedinjenje inspirisano dagnjama poboljšava prijanjanje materijala za zubne ispune / Sagemax /

advertisement
advertisement