DT Croatia No. 1, 2024 - Dental Tribune E-Paper

Search Dental Tribune

E-papers

As edições e-paper são cópias digitais exactas das publicações impressas do DTI. Os leitores podem pesquisar e navegar através do e-paper, bem como descarregar e imprimir páginas para ler offline. A fim de promover uma ampla difusão junto dos nossos leitores internacionais, o acesso à maioria dos e-paper é gratuito.

DT Croatia No. 1, 2024

Nova edição

DT Croatia No. 1, 2024

Europski parlament zabranjuje dentalni amalgam / NOVOSTI / Kompleksne oralne rehabilitacije kod bruksera kompozitom – moguće je! / NOVI PROIZVOD / Rekonstrukcija izgubljenog centralnog inciziva odgođenom implantacijom i konceptom protetski vođenog cijeljenja / Osnovni protokoli za uspješnu ugradnju implantata u estetskoj zoni ovisno o težini defekta nastalog ekstrakcijom zubi - 3. dio. / Amalgam: Otišao zauvijek? / SFZG / Estetska korekcija zubi 12 i 22 nakon ortodontske terapije / Zdrav osmijeh tijekom ortodontske terapije / Razvijanje vaših poslovnih sustava u 2023. godini i nakon toga – Četvrti dio: Liderstvo i menadžment / Razumijevanjem financijskih izvještaja do sprječavanja financijskog kraha /

advertisement
advertisement